Plezier in werk

We vinden plezier, geluk en welbevinden in ons werk, totdat we werk als een bron van stress ervaren.  Het zijn de onvermijdelijke ervaringen, uit het verleden,  gebaseerd op de opvatting (oordelen) dat anderen / iets anders ons gelukkig kan maken, die maken dat we geen plezier in werken ervaren. In tegendeel we zijn van mening op grond van die opvattingen, dat  stress juist wordt veroorzaakt door anderen (mijn “baas”) of door iets anders (hoeveelheid werk en de tijdsdruk). Zolang we dat denken is het stress probleem onoplosbaar.

De bron van vreugde ligt in onszelf en in hoe je omgaat met je omgeving en met anderen. Nietzsche zei al: er zijn geen feiten, slechts interpretaties. Het zijn niet de feiten (zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid werk) die de stress veroorzaken, neen het is de interpretatie, die de stress in stand houdt.

Het is een misvatting dat we onvrede nodig hebben voor groei en ontwikkeling. Je “ beste doen” staat aanvaarden dat dingen zijn zoals ze zijn, in de weg. Het gaat er niet om ” je best te doen” , het gaat erom in zaken anders te doen op een manier die wel plezier brengen.