plezier in leven en werken

Als Gij het ~Leven al te ernstig opneemt, wat is er dan aan de hand ? – Goethe. Ja  goede vraag, dat zal wel kloppen, dan nog blijft de vraag: in welke mate laat ik tegenslagen en teleurstellingen van invloed zijn op het plezier dat ik heb (kan) heb(ben) in Leven en Werken. Lol in Leven en Werken ligt niet altijd voor de hand en is ook vaak een lastige keuze.

Naar mijn mening spelen hierbij minstens twee aspecten. Zelf kun je waarschijnlijk nog wel meer aspecten noemen. Op mijn website www.vanbreemen.nl vind je een aantal artikelen die hier van toepassing zijn. Je vind ze op genoemde website onder het kopje “ artikelen”

In Leve de Mislukking – de Achtbaan van Leven en Werken, beschrijf ik het denk[proces. De kern is “ aanvaarden dat dingen zijn zoals ze zijn. Geen eenvoudige klus, wel een zeer doelmatige stap. Wanneer ik niet aanvaard dat dingen zijn zoals ze zijn, maar blijf vechten tegen hetgeen je niet wilt niet wenst dan is er geen ruimte voor het inzetten van je talenten, geen ruimte voor andere denkwijzen en geen openheid voor adviezen van anderen.

Terwijl je juist in die situatie maximaal gebruik zou moeten maken van al hetgeen je ter beschikking staat of wordt gesteld.

Een ander aspect is je wijze van denken. Wij mensen beschikken over verschillende denkwijzen. De denkwijze die ik hier wil aanvoeren is de ogenschijnlijke tegenstelling: vermijden en bereiken. Beide wijze van denken zijn van groot belang, ondersteunen elkaar. De vraag si ben je meer gericht op hetgeen je wilt vermijden, kijk je meer naar de shit, of is je focus op wat je wilt bereiken in de gegeven situatie.

In het artikel – eveneens vermeld op de website – de Merkwaardige Paradox en Imperfectie en kwetsbaarheid , vind je nog meer vingerwijzingen in dit verband.

Tot slot: Niets is zo aanstekelijk als lachen en een goed humeur. Ik wens je veel plezier in Leven en Werken.