Inleiding

Leve Mislukking – leve de Toekomst.

Het heeft vele jaren geduurd en veel geld gekost, voordat ik inzag, dat juist de Mislukking niet alleen teleurstellend kan zijn, maar bovenal een aanwijzing was hoe ik verder moest in mijn Leven en Werken. En even zoveel jaren heb ik er over gedaan om in te zien, dat ik zelf kan kiezen tussen slachtoffer en schepper van mijn eigen leven.

Van die ervaring wil ik je deelgenoot maken. En wens ik je toe dat je van je Leven en Werken een Kunstwerk zult maken, met jezelf als Levenskunstnaar.

Levenskunst

ballonnenMet dit boek wil ik je uitnodigen, je verleiden om te besluiten van je leven en werken een Kunstwerk te maken. Maak van je leven een Feest. En denk eraan zelf de slingers op te hangen.

Feest met een hoofdletter: genieten van het leven, blij zijn met dit leven, blij zijn met jezelf, blij zijn met wat je kunt en wat je hebt bereikt.

En wanneer is het Feest geslaagd, wanneer is het Kunstwerk af ? Dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. In tegenstelling tot de beeldhouwer.

In de metafoor van de beeldhouwer vinden we aanknopingspunten en tegelijk een belangrijk verschil met de Levenskunstenaar.  De beeldhouwer is geïnspireerd, heeft een verlangen. Hij verzamelt ideeën, energie en moed. Hij heeft een “plan” in de vorm van een beeld in zijn geest, gereedschappen, talenten, vaardigheden en kwaliteiten. Hij kiest ervoor het beeld te maken en gaat aan het werk. Terwijl hij werkt, neemt hij afstand, reflecteert, evalueert, corrigeert, kijkt opnieuw, en gaat weer verder. Hij verwijdert het overtollige materiaal en onthult het beeld dat in de steen zit opgesloten. Dat geldt evenzeer voor de Levenskunstenaar: ook die onthult, ont-dekt wat er al is.

bootHet verschil is dat de kunstenaar kan besluiten wanneer het kunstwerk af is. De Levenskunstnaar zal het Kunstwerk waarschijnlijk nooit zien, ook al omdat het nooit af is.

Een andere metafoor is die van de zeiler. Op koers blijven en tegelijk voortdurend inspelen op de veranderende omstandigheden, dat is wat een ervaren zeiler doet. De zeiler lijkt een metafoor te zijn voor ieder van ons, maar de vergelijking gaat meteen al mank. Want hoe kom je aan een snelle, veilige en wendbare boot en wie zal je leren hoe je moet zeilen?

Terwijl je bezig bent van je leven een kunstwerk te maken, moet je jezelf geschikt maken voor het leven: oefenen, studeren, trainen, reflecteren, oefenen en nog eens oefenen. Levenskunst lijkt vooral leren leven.

Bij de vraag “zal ik dan ooit mijn Kunstwerk afzien”, zoals de beeldhouwer uiteindelijk het resultaat zal zien en zal kunnen tonen aan anderen, moet ik denken aan een uitspraak van de Boeddha of de Dalai Lama: “geluk is niet het doel, de weg is het geluk.

Dus de lol, zit hem niet in behalen van het eindresultaat. Ja, het is wel de bedoelding en het is ook leuk en prima om ervan te genieten. Neen, het plezier ontleen je aan het werken aan je Kunstwerk, in de keuze om van je leven en werken een Kunstwerk te maken met jezelf als Levenskunstenaar.

Wetenschap zoals we die kennen van universiteiten en andere instituten, gaat niet over wat we wel weten. Wetenschap gaat over onderzoeken, vragen stellen en de ‘juiste” weg vinden. En wat voor de wetenschap geldt, geldt ook voor Persoonlijk Meesterschap, voor je Kunstwerk, voor de ontwikkeling van je persoonlijkheid.

Leve de Mislukking – de Achtbaan van leven en Werken.

De basis van dit boek is het symbool van een Achtbaan! Ik had ook kunnen zeggen: “van je fouten kun je leren”, maar dat is een veelvuldig gebruikte wijsheid, die te pas en te onpas wordt gebruikt, en niet echt meer als een middel voor groei en ontwikkeling wordt gezien.

Leve de Mislukking is toch iets prikkelender, omdat we in de regel ons schamen voor mislukkingen. Blij zijn met de mislukking gaat je ongetwijfeld wat te ver, maar op een andere manier kijken naar en omgaan met de mislukking brengt je verder in je ontwikkeling.

leve de mislukkingDe Achtbaan van het (zaken)leven is net als de achtbaan  het pretpark. Het treintje kan alleen maar omhoog nadat het eerst omlaag is gegaan. De neerwaartse kracht, de som van snelheid en gewicht, plus wat hulp van de motoren zorgt ervoor dat de trein weer omhoog kan. De slimme constructeur maakt optimaal gebruik van de neerwaartse kracht, zodat het maximale resultaat met een minimum aan energie, wordt bereikt.

In de achtbaan krijgt de inzittende een heel ander beeld van de “wereld”. Soms van boven, dan van onderen, dan links dan rechts. Dat maakt dat het oorspronkelijke perspectief op de werkelijkheid anders wordt en leidt tot nieuwe inzichten. Zo wordt het leven alleen maar mooier door te leren slim en optimaal gebruik te maken van mislukkingen, je perspectief te vergroten en vanuit een ander perspectief naar de “werkelijkheid” te kijken.

Inleiding

Leve Mislukking – leve de Toekomst.

Het heeft vele jaren geduurd en veel geld gekost, voordat ik inzag, dat juist de Mislukking niet alleen teleurstellend kan zijn, maar bovenal een aanwijzing was hoe ik verder moest in mijn Leven en Werken. En even zoveel jaren heb ik er over gedaan om in te zien, dat ik zelf kan kiezen tussen slachtoffer en schepper van mijn eigen leven.

Van die ervaring wil ik je deelgenoot maken. En wens ik je toe dat je van je Leven en Werken een Kunstwerk zult maken, met jezelf als Levenskunstnaar.

Levenskunst

Met dit boek wil ik je uitnodigen, je verleiden om te besluiten van je leven en werken een Kunstwerk te maken. Maak van je leven een Feest. En denk eraan zelf de slingers op te hangen.

Feest met een hoofdletter: genieten van het leven, blij zijn met dit leven, blij zijn met jezelf, blij zijn met wat je kunt en wat je hebt bereikt.

En wanneer is het Feest geslaagd, wanneer is het Kunstwerk af ? Dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. In tegenstelling tot de beeldhouwer.

In de metafoor van de beeldhouwer vinden we aanknopingspunten en tegelijk een belangrijk verschil met de Levenskunstenaar.  De beeldhouwer is geïnspireerd, heeft een verlangen. Hij verzamelt ideeën, energie en moed. Hij heeft een “plan” in de vorm van een beeld in zijn geest, gereedschappen, talenten, vaardigheden en kwaliteiten. Hij kiest ervoor het beeld te maken en gaat aan het werk. Terwijl hij werkt, neemt hij afstand, reflecteert, evalueert, corrigeert, kijkt opnieuw, en gaat weer verder. Hij verwijdert het overtollige materiaal en onthult het beeld dat in de steen zit opgesloten. Dat geldt evenzeer voor de Levenskunstenaar: ook die onthult, ont-dekt wat er al is.

Het verschil is dat de kunstenaar kan besluiten wanneer het kunstwerk af is. De Levenskunstnaar zal het Kunstwerk waarschijnlijk nooit zien, ook al omdat het nooit af is.

Een andere metafoor is die van de zeiler. Op koers blijven en tegelijk voortdurend inspelen op de veranderende omstandigheden, dat is wat een ervaren zeiler doet. De zeiler lijkt een metafoor te zijn voor ieder van ons, maar de vergelijking gaat meteen al mank. Want hoe kom je aan een snelle, veilige en wendbare boot en wie zal je leren hoe je moet zeilen?

Terwijl je bezig bent van je leven een kunstwerk te maken, moet je jezelf geschikt maken voor het leven: oefenen, studeren, trainen, reflecteren, oefenen en nog eens oefenen. Levenskunst lijkt vooral leren leven.

Bij de vraag “zal ik dan ooit mijn Kunstwerk afzien”, zoals de beeldhouwer uiteindelijk het resultaat zal zien en zal kunnen tonen aan anderen, moet ik denken aan een uitspraak van de Boeddha of de Dalai Lama: “geluk is niet het doel, de weg is het geluk.

Dus de lol, zit hem niet in behalen van het eindresultaat. Ja, het is wel de bedoelding en het is ook leuk en prima om ervan te genieten. Neen, het plezier ontleen je aan het werken aan je Kunstwerk, in de keuze om van je leven en werken een Kunstwerk te maken met jezelf als Levenskunstenaar.

Wetenschap zoals we die kennen van universiteiten en andere instituten, gaat niet over wat we wel weten. Wetenschap gaat over onderzoeken, vragen stellen en de ‘juiste” weg vinden. En wat voor de wetenschap geldt, geldt ook voor Persoonlijk Meesterschap, voor je Kunstwerk, voor de ontwikkeling van je persoonlijkheid.

Leve de Mislukking – de Achtbaan van leven en Werken.

De basis van dit boek is het symbool van een Achtbaan! Ik had ook kunnen zeggen: “van je fouten kun je leren”, maar dat is een veelvuldig gebruikte wijsheid, die te pas en te onpas wordt gebruikt, en niet echt meer als een middel voor groei en ontwikkeling wordt gezien.

Leve de Mislukking is toch iets prikkelender, omdat we in de regel ons schamen voor mislukkingen. Blij zijn met de mislukking gaat je ongetwijfeld wat te ver, maar op een andere manier kijken naar en omgaan met de mislukking brengt je verder in je ontwikkeling.

De Achtbaan van het (zaken)leven is net als de achtbaan  het pretpark. Het treintje kan alleen maar omhoog nadat het eerst omlaag is gegaan. De neerwaartse kracht, de som van snelheid en gewicht, plus wat hulp van de motoren zorgt ervoor dat de trein weer omhoog kan. De slimme constructeur maakt optimaal gebruik van de neerwaartse kracht, zodat het maximale resultaat met een minimum aan energie, wordt bereikt.

In de achtbaan krijgt de inzittende een heel ander beeld van de “wereld”. Soms van boven, dan van onderen, dan links dan rechts. Dat maakt dat het oorspronkelijke perspectief op de werkelijkheid anders wordt en leidt tot nieuwe inzichten. Zo wordt het leven alleen maar mooier door te leren slim en optimaal gebruik te maken van mislukkingen, je perspectief te vergroten en vanuit een ander perspectief naar de “werkelijkheid” te kijken.

if you always do what you always did you will always get, what you always got.

De valkuil van “van je fouten kun je leren”

Ja dat wist mijn klant ook wel, dat had hij al vaker gehoord.

En toch ging hij gebukt onder het feit dat hij zelf de oorzaak was van het ontslag. . . en natuurlijk had hij wel meer begrip en hulp verwacht. Ja en hij kon ook wel zien dat hij eerder hulp had moeten vragen en niet steeds maar had moeten roepen dat hij het zelf wilde doen.

En hij werd nu weer opnieuw met zijn neus op de feiten gedrukt, hij had zijn opleiding niet afgemaakt, dus schuldgevoel, verdriet en boosheid wisselden elkaar in hoog tempo af.

En toen ik hem voorhield dat ook hij van zijn fouten kon leren – Leve de Mislukking – en dat hij . . .

Maar voordat ik mijn zin kon afmaken reageerde hij: “Ja, ja, ja .dat weet ik nou wel, dat klopt ” om vervolgens weer terug te vallen in zijn zelfverwijt, boosheid en onmacht.

Dit herken je misschien wel. Veel van dit soort wijsheden kennen we, we horen ze wel maar we luisteren er niet naar, om dan terug te vallen in de dagdagelijkse verplichtingen en werkzaamheden, terug naar de waan van de dag. We weten het nou wel!

We dronken een glas, deden een plas en het bleef zoals het was. Zie hier de valkuil van de wijsheid: van je fouten kun je leren.

Met Leve de Mislukking, leve de Toekomst wil ik graag bereiken dat je daadwerkelijk wilt inzien en ook daadwerkelijk dit inzicht wilt inzetten in je dagelijkse leven om daarmee de touwtjes van je (professionele) leven, in eigen hand te nemen. Dat je de regie over je eigen leven kunt voeren, van je leven en werken een Kunstwerk te maken. Een proactieve levenshouding.

Het is dankzij het feit dat we jarenlang ontelbare fouten hebben gemaakt, dat we nu goed tot uitstekend de Nederlandse taal beheersen. Het is dankzij de ontelbare fouten en mislukkingen die je in allerlei situatie hebt gemaakt dat je hebt bereikt, wat je hebt bereikt, je daar hebben gebracht waar je nu bent . . . ! Dus wees er maar blij mee

Nog een keer, het is belangrijk en voel wat er met je gebeurt, wanneer je deze zin opnieuw leest: al mijn mislukkingen en fouten, alle tegenslagen die ik heb overwonnen,  hebben mij mede daar gebracht waar ik nu in mijn leven.

Wanneer je daarbij stil staat dan kun je een begin maken met je verleden te zien als een bron van wijsheid. Trouwens meer hebben we niet, alleen maar onze ervaringen, alleen maar ons verleden . .  de toekomst is alleen maar een gedachte. Overigens een hele nuttige gedachte, waarop je invloed hebt.

Met Leve de Mislukking, leve de Toekomst kun je een begin maken om je toekomst te bepalen. En dit confronteert je tegelijkertijd ook met een ander aspect: kiezen !

Kiezen

Jij en ik leven en werken voortdurend met de noodzaak om te kiezen. Wat wil ik wel, wat wil ik bereiken en wat wil ik vermijden. We worden voortdurend heen en weer geslingerd, immers of je nu kiest voor wat je wilt bereiken of je richt je aandacht op wat je wilt vermijden, beiden keuzen hebben een “prijs”. Kiezen betekent ook verliezen.

Voorbeeld: je wilt minder werken, 4 in plaats van 5 dagen. De gedachte alleen al doet je plezier. Ja, en dat betekent dat je minder gaat verdienen, dat wil je eigenlijk niet . . maar ja, in het economisch principe is het heel logisch dat je werkgever dan met je wil onderhandelen over een lager salaris. Dus wordt je hier getoetst op je bereidheid om de “prijs” te betalen.

Sommige mensen vinden het kennelijk minder moeilijk om te kijken náár en zich te laten leiden dóór wat ze eigenlijk niet willen. Het is vreemd, het lijkt erop dat onze menselijke natuur vaak gericht is op wat we niet wensen. Natuurlijk is de drijfveer daarachter, de wens om succesvol(er) en met meer plezier te Leven en te Werken.  Helaas, door meer (of uitsluitend) te kijken naar wat we niet willen, bereiken we onze doelen niet.

Waarom is gelijk hebben, aantrekkelijker dan luisteren naar kritiek en adviezen?  Waarom is het zo lastig, zelfs moeilijk om goede gewoontes te ontwikkelen. Het lijkt alsof gevoelens van angst, boosheid, verdriet, jaloezie, gemakzucht een zware, drukkende kracht hebben. Ook al proberen we steeds weer opnieuw in de lucht te springen van vreugde, het lukt vaker niet dan wel. Het lijkt erop als of we steeds opnieuw ons zelf saboteren.

Een van de belangrijke vragen die in dit boek aan je worden voorgelegd, is wie zit er achter het stuur van jouw leven . . ? ben jij de schepper van je eigen leven of leef je een re-actief leven, dat wordt bepaald door externe gebeurtenissen en jouw perceptie van die gebeurtenissen.

De opzet van dit boek is geslaagd wanneer jij kiest voor een bewuste(r), pro-actieve(re) levenshouding. Het proces van zelfsturing begint met kiezen, onvoorwaardelijk kiezen. Onvoorwaardelijk wil zeggen dat je kiest zonder te weten hoe je het gaat aanpakken en in de wetenschap dat het  je niet altijd zal lukken, misschien zelfs zult falen. Dan neem je je keuze en daarmee jezelf serieus.

Ja ik weet het . . . .

In dit boek worden je een aantal zienswijzen aangereikt, die je op zich niet onbekend zullen voorkomen, in tegendeel je zult het merendeel herkennen, de zogenaamde aha-erlebnis. En daar zit nu juist de adder onder het gras: “je weet hoe het moet, je weet hoe het werkt, je weet hoe het  . . je weet het . .  je weet dat het verstandig of belangrijk is . .  je weet het! . . . .  Dit is een andere valkuil. Maar de vraag is: doe je  ook wat met die inzichten, wijsheden en kennis. . . ???!

We stellen dan ook vaak de verkeerde vraag aan onszelf: “hoe komt het toch dat het mij steeds niet lukt om . .” waarom (niet) dit en waarom (niet) dat . . .” Vaak is ook onze focus gericht op datgene wat ons niet lukt in plaats van onze energie te richten op wat we wel willen (en vaak ook kunnen).

Zo kwam er een tijd geleden een man bij me die als coachingsvraag had: ik wil onderzoeken wat mijn grenzen zijn. Oh, antwoordde ik en wat dan ?? Nou dan weet ik waar mijn beperkingen liggen, waar mijn grenzen liggen. Ja, vroeg ik wederom en wat dan ?? Dit herhaalde zich een aantal keren, totdat het gesprek feitelijk leek vast te lopen. Hij zag er ook uit als iemand die vast zit in zijn denken, ook zijn lichaamshouding enigszins verkrampt.

Natuurlijk zijn er grenzen aan ons vermogen, alleen weten we niet waar die grenzen  liggen als ze er al liggen. . .  we denken dat er grenzen zijn aan onze vermogens. Ja dat klopt, alleen weten we niet waar die grenzen liggen en dan gaan we gemakshalve maar uit van de veronderstelling dat we het niet kunnen, niet voor ons is weggelegd.

Mijn klant stelde de verkeerde vraag. Ja, zo simpel kan het zijn, niet eenvoudig en misschien wel lastig. De juiste vraag in dit geval was: wat wil ik bereiken, wat wil ik betekenen, wat is mijn droom . . . wat weerhoudt mij om te doen wat ik wil en wat ik kan . . . . en ben ik bereid om de “prijs” te betalen. Het vraagt moed om je droom te benoemen en je droom volgen.

Ja, dan loop je risico . . klopt!

Een leven zonder risico bestaat niet.

Weer een ander boek

Ik nodig je uit dit boek te lezen en te “doen” als een gids. Het is jouw reis, niet de reis van de schrijver van deze gids. Gebruik de gedachten, de manieren en methoden op een manier die bij jou en je gewenste ontwikkelingen past. Durf ook niet naar de gids te luisteren als je het werkelijk beter weet. Neem uit deze reisgids mee wat je kunt gebruiken en verder brengt. Wees nieuwsgierig en ontdek hoe jij jouw reis tot een feest maakt. Maak van je Leven en Werken een Kunstwerk.

Ja en dan de onvermijdelijke vraag: weer een ander boek . . waarom ? Ja, ik heb met vallen en opstaan veel geleerd en veel van waarde gevonden, dan wil ik dat ook met jou en met anderen delen. Daarom heb ik dit boek geschreven en daarin vooral mijn eigen ervaringen opgenomen.

En dan nog dit: Lees en eventueel her-lees bepaalde hoofdstukken en bepaal voor jezelf wat je ermee kunt, hoe jij het onderwerp in jouw professionele, prive en / of ook in je persoonlijke leven kunt toepassen.

De vraag is dus wat jij met de ideeën uit dit boek in jouw leven en werken kunt uitrichten. Is dat wat er geschreven staat ook voor jou in jouw context toepasbaar en nuttig? Mijn uitnodiging is om de casussen te vertalen naar concrete situatie in je eigen leven en die te toetsen aan de theorie.

Grijp de kans om met behulp van dit boek (en mijn persoonlijke ervaring) door een andere bril naar het dagdagelijkse leven te kijken. En dan te kijken of een nadere zienswijze in jouw voordeel is. Ja en in die keuze kom je ook tegen de “prijs” die je moet “betalen”. Dat is onvermijdelijk, daarover later in dit boek.

Tot slot wens ik je toe: neem jezelf serieus !! Kies NU, voordat je besluit verder te lezen voor een pro-actief (werkzaam)leven. Besluit, kies ervoor de touwtjes van je eigen (werkzame) leven in eigen hand te nemen, zonder dat je weet hoe en zonder dat je weet of je het ooit voor elkaar krijgt. Kies voor het leven als een Kunstwerk.

En waarom zou je daarvoor kiezen . . omdat je de moeite waard bent. Punt.

Voor wie.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die (nog) meer grip op zijn leven wil hebben, in werk en in prive situaties. Nog meer plezier en meer tevredenheid over de behaalde resultaten. In een van de eerst hoofdstukken zul je een verschil leren kennen (als je het al niet wist) tussen je prive leven, je persoonlijk en je professioneel leven. Je persoonlijk leven beschouw ik al dé basis voor werk en voor prive.

Over het algemeen zal ik voorbeeld aanhalen uit het de zakelijke context en die vaak ook weer vertalen naar je persoonlijke leven. Immers je persoonlijke leven is de basis van alles, van je geluksgevoel, van je welbevinden en van je successen.

Beschouw dit boek als je persoonlijke zoektocht. . . en om het zoeken ook leuk te maken: enjoy the journey. En kies ervoor dat het een never ending journey zal zijn. Of in ander woorden: vind groeien en ontwikkelen (in alle contexten van je leven) leuk, het leven is soms al zwaar genoeg.

Ik heb niet alle wijsheid in pacht. Zoals zal blijken is het leven en werken voor mij ook een zoektocht geweest en nog steeds. Dus wanneer je dit boek leest, toets dan de aangeboden inzichten aan wat jij vindt, wat jij belangrijk vindt. Onderzoek dan bij jezelf of deze zienswijze wel bij jou past en of het jouw leven wel  (of mogelijk niet) verrijkt.

Ik wens je veel plezier en succes in Leven en Werken.

Pieter

 

 

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.