als ik A zeg moet ik wel B zeggen.

Als ik A zeg, moet ik wel B zeggen . . . zo is ons dat geleerd. Dan ben je betrouwbaar, of dan ben je consequent of dan ben je vastberaden.Kort en goed, ons zijn allerlei “ beloningen” in het vooruitzicht gesteld, wanneer we dan ook daadwerkelijk B zeggen.Zo hebben we allerlei boodschappen als waar en als waardevol in ons geheugen opgeslagen. Nog een paar?

“als je je best doet, dan is het goed. . .’’

“als je voor jezelf zorgt, ben je egoïstisch, zorg eerst voor de ander”

Je kunt er zelf ook nog wel een paar bedenken.

Of deze overtuigingen juist zijn of niet, dat is niet de vraag. De vraag is, of de overtuiging belemmerend of stimulerend is. In de Slinger van Groei – zie www.vanbreemen.nl – is dit onderwerp verder uitgewerkt. Ook in mijn “ boek in wording” besteed ik aandacht aan dit onderwerp. Je kunt meelezen, zie mijn website.

Terug naar “ als je A zegt, moet je wel ook B zeggen”. Als volwassene kunnen we evenwel een andere beslissing nemen. Je kunt ook inzien dat A niet zo handig was of niet effectief. Dus door te evalueren voordat we verder gaan is een veel slimmere manier van werken dan klakkeloos de overtuiging (moet ik wel B zeggen) te volgen.

Veel plezier.