Intake gesprek

Aan het coachingstraject gaat het kennismakings- en intakegesprek vooraf. Dit gesprek heeft tot doel om de professionele leervraag te verduidelijken en te vertalen naar concrete leerdoelen. In veel gevallen zullen we ook met je kijken naar de persoonlijke vraag die achter het professionele vraagstuk zit.
Wanneer je vanuit een breder perspectief zicht hebt op de vraagstukken en weerstanden die je in je werk ondervindt, volgt de vertaalslag naar concrete doelen en middelen.
In het intake- en kennismakingsgesprek wordt gekozen welke vorm van coaching het meest adequaat is.
Afhankelijk van de leervraag wordt in de intakefase de manager van de gecoachte betrokken bij het formuleren van de gewenste outcome. In dat geval zal de manager van de betrokkene ook bij de evaluatie worden betrokken.

Het coachingstraject.

Het traject omvat 7 gesprekken incl. de kennismaking Jouw vraag is bepalend voor de aanpak. Van elk gesprek wordt een audio opname gemaakt , die krijg je op cd mee met het verzoek hiervan een kort verslag te maken. In de brochure Personal Coaching – download – vind je verder alle bijzonderheden.