Onze Visie

In  ons leven kunnen we onderscheid maken tussen:

visie

Je herkent het onmiddellijk: je persoonlijk leven is de basis van alle rollen die je vervult: partner, ouder, vriend etc. manager, leidinggevende, projectleider etc.  Ons gedrag in al die rollen, de wijze waarop we communiceren, omgaan met succes, weerstand en conflicten, of we blij zijn en plezier hebben in Leven en Werken, wordt gevormd in ons Persoonlijk Leven.

En daar ligt het verschil. In onze aanpak gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: wat weerhoudt  jou ervan om te doen wat je kunt en daarmee te bereiken wat je wilt,

Het is onze missie bij deze ontwikkelingen je gids te zijn, je te enthousiasmeren en je te ondersteunen op een manier die nauw aansluit bij jouw wensen en behoeften.

Verantwoording

In ons werk maken wij een onderscheid tussen opdrachtgever en klant. Opdrachtgever is de vertegenwoordiger van de organisatie, het bedrijf in de rol van directeur, hoofd P&O/HR of manager.

De klant is degene die gecoacht wenst te worden of op een andere wijze begeleid wenst te worden door het inbrengen van een veranderingswens of vraagstuk.

In ons werk zijn wij niet onpartijdig, wij stellen ons op als meervoudig partijdig. Dat wil zeggen dat wij tegelijkertijd het belang van de klant, van de organisatie en het gemeenschappelijke belang zoeken.

Wij stellen dan ook als voorwaarde dat de klant de doelstellingen van de organisatie volledig betrekt in de eigen doelstellingen.

Persoonlijk Meesterschap

Persoonlijk Meesterschap  is de basis voor ons ontwikkelingsprogramma voor individu en team. We richten ons op het optimaal benutten van je potentie, talenten, persoonlijkheid  en mogelijkheden in je professionele rol, als leidinggevende, als collega, als medewerker en als lid van je team als geheel.

Persoonlijk Meesterschap stimuleert om:

  • verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen, de eigen prestaties en inzet;
  •  jezelf mede verantwoordelijk te voelen voor de prestaties van het team en de resultaten van de organisatie;
  • de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jezelf en je collega’s te bevorderen;
  • samen te werken op grond van gedeelde waarden en gemeenschappelijke visie en doelen;
  •  je kwaliteiten, talenten, vaardigheden en kennis optimaal te benutten.
  • te onderzoeken wat je betekenis is in je professionele rol. Wat is mijn toegevoegde waarde.

De centrale vraag in onze werkwijze is: wat houd je tegen om datgene te doen wat je wilt en ook kan?

Betere resultaten, meer werkplezier

Persoonlijk Meesterschap werkt toe naar concrete gedragsveranderingen. Dat leidt weer tot concrete resultaten: meer en effectievere communicatie, minder klachten en ziekteverzuim, gemotiveerde medewerkers. Dus meer en betere resultaten, meer nieuwe klanten en meer rendement… en uiteindelijk meer plezier in werken en leven. Dit alles gesteund door effectief overleg en binding met het bedrijf.

Mensen die fluitend naar hun werk komen en weer fluitend naar huis gaan. Dat geeft een voorsprong (ook op de concurrent!).

Op het juiste moment

280_132dd0d_27d8f[1]

Het lijkt alsof Persoonlijk Meesterschap zich richt op mensen en bedrijven die het minder voor de wind gaat. Niets is minder waar. Hét moment voor een bedrijf om verdere groei en ontwikkeling te verwezenlijken is wanneer het succesvol en winstgevend is, een dijk van een imago en een schitterend marktaandeel heeft. Dit geldt ook voor succesvolle professionals.

Waarom? Omdat we geneigd zijn om veranderingen pas door te voeren als het minder goed gaat. Dat vraagt echter extra inspanning omdat een neergaande lijn moet worden omgebogen (lijn B). Nieuwe impulsen geven aan een opgaande lijn (lijn A) is als met de stroom mee roeien. Het bespaart tijd en geld en creëert een (nieuwe) voorsprong. Om het eenvoudig uit te drukken: verbeter het dak als de zon schijnt, niet als het regent!

Biografiën

Pieter van Breemen

Pieter H.J. van Breemen (1938) heeft mede op basis van zijn praktische ervaring in het bedrijfsleven Integration op basis van Persoonlijk Meesterschap ontwikkeld. Hij heeft uiteenlopende functies bekleed, waaronder Productmanager, Exportmanager, Regional Manager Europe, Marketing Directeur en Algemeen directeur. Die ervaringen, gekoppeld aan zijn psychologische en spirituele ontwikkeling, maken hem tot een vertrouwde gids in persoonlijke groei. Zijn kennis en kunde op het laatstgenoemde gebied zijn gevormd door zijn opleidingen aan het Instituut voor Psychosynthese, het Instituut voor Eclectische Psychologie, IAS International Institute for the Application of Social Sciences (Transactionele Analyse certificaat TA101, Gestalt en Grouprelation). Hij is gecertificeerd door het New York Training Institute for NLP en het ITH – Amsterdam als Master Practioner. Ook volgde hij de opleidingen Transpersoonlijke Coaching en Counseling, Intensieve Training Systemisch Werken, Oplossinggericht Leidinggeven en de opleiding de Maskermaker bij Phoenix Opleidingen Utrecht.

Catherine M.H.L. van der Ham

Catherine M.H.L. van der Ham (1943) is mede oprichter en partner in Van Breemen & Partner bv. Zij ziet erop toe dat alle organisatorische aandachtspunten met zorg en kwaliteit worden geregeld. Het belang van de klant staat voorop. Zij boogt op een ruime en indrukwekkende ervaring als office manager. Haar medische achtergrond is een belangrijke aanvulling in het contact met onze klanten. Aanvullende opleidingen op het gebied van communicatie en klantgericht werken behoort ondermeer tot haar bagage.