Oplossingsgericht Werken

Oplossingsgericht werken is een manier van het hanteren van vraagstukken, problemen en doelen waarbij wat eerder heeft gewerkt opnieuw wordt toegepast. De methode richt zich op het onderkennen van vraagstukken, hulpvragen en problemen (van de medewerker) , het verhelderen van doelen, het uitvinden van wat werkt, om dichterbij die doelen te komen en tenslotte: “doen wat werkt”. Het slaat een brug tussen eerder succes en toekomstig succes.

Oplossingsgericht Werken is meer dan alleen maar een serie van technieken. Oplossingsgericht werken vraagt van de leidinggevende, vooral een zeer specifieke manier van denken over mensen en veranderen. De grondhouding is positief, mensen worden welwillend tegemoet getreden, wat zij zeggen wordt serieus genomen en positief geïnterpreteerd. Mensen worden als competent beschouwd. Het is niet (altijd) de leidinggevende die het allemaal moet weten.
Het artikel geeft u inzicht in de methode en de uitgangspunten.
Lees het artikel ‘Oplossingsgericht Werken’

Hoe ver is de leidinggevende in zijn eigen ontwikkeling

De leidinggevende die zijn medewerkers wil coachen kan die medewerkers nooit verder brengen in hun ontwikkeling dan tot het niveau dat hij zelf heeft bereikt. De beperking ligt dus bij de leidinggevende… en dat schept extra verantwoordelijkheid.
Het artikel breekt een lans voor de ontwikkeling van de leidinggevende als middel om zijn team verder te helpen.
Lees het artikel ‘Hoe ver is de leidinggevende in zijn eigen ontwikkeling’

De merkwaardige paradox

De merkwaardige paradox is, dat ik pas kan veranderen  wanneer ik mezelf accepteer zoals ik ben. Carl Rogers – Mens worden. Als we geen duidelijk beeld hebben van onszelf en van onze kwaliteiten en “tekortkomingen”  hoe kunnen we dan groeien? Hoe kunnen we groeien als we onze tekortkomingen projecteren  op anderen. Ook onze Ikken projecteren hun tekortkomingen op de andere Ik, zoals onze Innerlijke Criticus voortdurend de Levensgenieter in ons verwijt, dat deze geen verantwoordelijkheid neemt. Dit artikel gaat over persoonlijke ontwikkeling en zelfcompassie. Lees het artikel: de merkwaardige paradox.
Lees het artikel ‘De merkwaardige paradox’

Imperfectie en kwetsbaarheid

Het is niet anders: we zijn kwetsbaar en we zijn imperfect – de menselijke maat – , daar is geen ontkomen aan . . dus blijft alleen de vraag over: hoe ga ik om met imperfectie en kwetsbaarheid?

In dit artikel vind je de navolgende onderwerpen:

  • Waarom is veranderen zo moeilijk
  • Schaamte, angst en kwetsbaarheid
  • Ik ben niet mijn gedrag
  • De kracht van eigenwaarde
  • Bezield leven:
    • Authenticiteit
    • Het nut van tegenslagen en weerstand

Lees het artikel: Imperfectie en kwetsbaarheid

Leven als een Kunstwerk – de levenskunstenaar

Als ik vertrek vanuit de inspirerende vraag van Foucault “Waarom zouden we van ons leven geen kunstwerk maken?”, dienen zich verwante vragen aan. Zoals: hoe is het om levenskunstenaar te zijn? En hoe zou dat eruit kunnen zien, een leven als een kunstwerk? En hoe doe je dat als moderne mens?

We leven in een lastige tijd. Iedere dag worden we geterroriseerd door “dikke ikken” die onder het mom van vrijheid hun eigen – vaak hedonistische – agenda doordrukken. Daartegenover staan de mensen die in toenemende mate behoefte hebben aan een eigen levenshouding, een vorm van spiritualiteit in hun leven, opdat we (weer) de stuurman van ons eigen leven kunnen zijn en weer open en oprecht verbinding kunnen maken met anderen.
Lees het artikel ‘Leven als een Kunstwerk – de levenskunstenaar’

Leve de Mislukking – de achtbaan van leven en werken

Het is zeker dat mislukkingen en tegenslagen u mede gevormd hebben tot wie u nu bent en u nog steeds vormen. Als in een achtbaan ‘rollercoast’ u van boven naar beneden en van beneden naar boven: van winst naar verlies, van succes naar mislukking, zonder dat u daar altijd invloed op hebt. Het neerwaartse traject veroorzaakt altijd pijn, frustratie, spijt en teleurstelling. De vraag is: wat kunt u met die pijn nog méér doen dan eronder lijden? De pijn die u ervaart is in feite een ‘indicator’ die laat zien dat er werk aan de winkel is. Het artikel laat zien dat mislukking of succes een keuze is.
Lees het artikel ‘Leve de Mislukking – de achtbaan van leven en werken’

Slinger van Groei

In Integration wordt gebruikt gemaakt van “logische niveaus” zoals door Robert Dilts beschreven. Eigenlijk zijn logische niveaus een manier van kijken naar markt, mens en organisatie. Men kan de logische niveaus ook zien als een methodiek waarmee meer informatie en meer duidelijkheid over gedrag en communicatie wordt verkregen.
De Slinger van Groei belicht de logische niveaus en laat zien dat overtuigingen het draaipunt van groei en ontwikkeling zijn.
Lees het artikel ‘Slinger van Groei’

Passie

Passie is naar mijn bescheiden mening hetzelfde als leven met je diepste verlangen, leven met het verlangen betekenis te willen hebben als mens en daarvan afgeleid de betekenis in de rol als leidinggevende, ouder, partner, professional, vriend en andere rollen. Passie is heel abstract, dat voelen we, ervaren we… je passie kun je niet bedenken. Dat wil dus zeggen dat passie ook een kwestie van het Hart is. Dit artikel gaat over leven met een passie.
Lees het artikel ‘Passie’